Integritetspolicy och cookies

Tack för att du väljer Serpson!

På Serpson vill vi ge dig bästa möjliga upplevelse och se till att du har glädje av vår service i dag, i morgon och i framtiden. För att göra detta behöver vi förstå hur du använder systemet så att vi kan leverera en fantastisk och personlig service som är anpassad speciellt för dig. Sekretessen och säkerheten för dina personuppgifter är, och kommer att förbli, mycket viktig för oss. Därför vill vi på ett transparent sätt beskriva hur vi samlar in, lagrar, delar och använder dina personuppgifter, samt beskriva vilka rättigheter du har som användare.

Vi tar personlig integritet på största allvar och sparar aldrig mer än vi behöver för att kunna leverera en bra tjänst. Vi lämnar heller aldrig ut dina personuppgifter till någon annan.

Cookies

En cookie är en liten textfil som används för att lagra information om en specifik användare.

Det finns två typer av cookies:

Temporära cookies (”session-cookies”) lagras så länge du är aktiv på en webbplats, alltså under en surf-session. I dessa cookies sparas information som är relevant för det nuvarande besöket och inget mer. Det kan exempelvis vara information om vad du har lagt i varukorgen om du surfar i en webbshop. Temporära cookies försvinner av sig själva när du stänger ner din webbläsare.

Permanenta cookies lagras på din dator eller mobil under en bestämd tid, eller tills dem raderas av dig eller webbplatsen som lagt dem där. I en permanent cookie sparas information som är relevant för en mer långvarig relation mellan dig och webbplatsen du surfar på. Det kan exempelvis vara kunduppgifter som behövs för att genomföra en beställning, fortsätta med ett pågående projekt, följa upp efter ett avslutat projekt eller annan åtgärd som besökaren har efterfrågat.

De personuppgifter som samlas med hjälp av cookies får endast användas för de ändamål du på förhand godkänt.

Hur vi använder cookies

Vi använder cookies för att ge dig som besökare bättre service. Våra cookies samlar information om antal besökare, hur länge besökare stannar på sidan och vilka undersidor de spenderar mest tid på. Vi samlar även information om vilka operativsystem och webbläsare våra besökare använder och hur de interagerar med webbplatsen. På så sätt kan vi göra mer efterfrågad information lättillgänglig och optimera webbplatsen för bästa möjliga användarupplevelse.

Vi använder också cookies för att möjliggöra att du hålls inloggad så länge du använder systemet.

Att inte acceptera cookies kan medföra en försämrad funktionalitet av webbplatsen.

Du kan välja att stänga av cookies för alla webbplatser via inställningar i din webbläsare.

Integritetspolicy

På Serpson värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag). Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Det är viktigt att du ska kunna ta del av och förstå integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter innebär allt som vi utför med personuppgifterna. Varje åtgärd som görs med personuppgifter kallas en behandling, oavsett om den utförs automatiserat eller manuellt. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Websoluto AB, org. nr 556929-2559 med adress Östra Hamngatan 17, 41110 Göteborg, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar endast de uppgifter du själv väljer att fylla i och lämna till oss, såsom namn, adress, personnummer, organisationsnummer, telefonnummer, övrig faktureringsinformation, IP-adress och e-postadress.

Hur vi behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen även känd som GDPR som trädde i kraft Maj 2018. I den här lagen uttrycks det att vi får samla personuppgifter för: ”särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål” (Här kan du lära dig GDPR på 5 minuter! https://www.datainspektionen.se/globalassets/dokument/enkla-grunder-i-dataskydd.pdf )

Uppgifterna vi samlar in använder vi alltså endast för att kunna uppföra de uppdrag som vi får av er användare och sparas inte längre än vad som krävs för att utföra respektive uppdrag.

Vi har dock ett antal rättsliga förpliktelser mot oss som företag så som bokföringslagen. Dessa lagar måste uppfyllas och det kan kräva att vi behandlar dina uppgifter för att kunna kontakta dig som användare, eller att lagkrav, domstol eller myndighet kräver information från oss. Det som behandlas är då namn, personnummer, betalningshistorik samt uppgifter som kan kopplas samman med betalningar.

Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka att göra affärer med oss. Vi lagrar dock inte uppgifterna längre än nödvändigt enligt respektive lag.

Om du lämnar dina personuppgifter till oss ger du ditt samtycke till att dem behandlas i enlighet med denna policy.

Du kan begära information om vilka personuppgifter vi sparat om dig genom att kontakta oss. Enligt hävningsrätten kan du även när som helst begära att vi raderar dessa uppgifter. Du har även rätt att välja att inte vilja bli kontaktad via nyhetsbrev.

Vem får ta del av uppgifterna?

Endast anställda på Websoluto AB. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som behöver ha dem för att vi ska kunna fullfölja vårt åtagande till dig som användare.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Enligt GDPR har du flera rättigheter.

- Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag).
Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna (informationen lämnas i form av ett registerutdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, lagringsperioder och information om varifrån informationen har samlats in).

När vi får en begäran kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

- Rätt till rättelse
Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga
personuppgifter.

- Rätt till radering
Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:
• Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
• Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
• Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
• Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
• Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.
• Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för.

I vissa fall har vi rätt att neka din begäran då det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning.

Du har också rätt till begränsning, rätt till invändning och möjlighet att när som helst avsäga dig från all direktmarknadsföring. Marknadsföringsåtgärder där du som användare aktivt valt att använda en av våra tjänster eller annars sökt upp oss för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknadsföring.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Serpson har vidtagit ett flertal säkerhetsåtgärder för att hålla personuppgifterna i säkert förvar: Våra anställda är under strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd, tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och de anställda måste använda sig av en personidentifierare, lösenord och användarnamn krävs för att logga in på företagsnätverket, vi har brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket.

Kontaktuppgifter vid frågor om dataskydd?

Vill du veta mer om dina rättigheter eller hur vi hanterar dina personuppgifter? Vi finns tillgängliga för att svara på eventuella frågor via vår mail: info (snabela) serpson (punkt) com.

Serpson kan i framtiden göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på vår webbplats.

Senast uppdaterad: 2019-08-08